Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmoderná6303 SGWaAP
0.252postmoderna6053 SGWaAP
0.328postmodernizmus1877 SGWaAP
0.384postmodernistická516 SGWaAP
0.413postmoderný4382 SGWaAP
0.416postmoderné1489 SGWaAP
0.488existencializmus2174 SGWaAP
0.497dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.500individualistická1297 SGWaAP
0.506existencialistická460 SGWaAP
0.508súdobá3366 SGWaAP
0.518modernistická1544 SGWaAP
0.521existenciálna5915 SGWaAP
0.527naturalizmus2845 SGWaAP
0.532dekadencia2871 SGWaAP
0.536nihilizmus3239 SGWaAP
0.537dekadentná1686 SGWaAP
0.540tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.541avantgarda8447 SGWaAP
0.542realizmus17755 SGWaAP
0.547poetika20638 SGWaAP
0.548relativizmus5097 SGWaAP
0.548symbolizmus4007 SGWaAP
0.549materialistická3135 SGWaAP
0.553konceptuálna2599 SGWaAP
0.558racionalistická730 SGWaAP
0.563globalizovaná1490 SGWaAP
0.569individualizmus8799 SGWaAP
0.570diskurz14136 SGWaAP
0.573surrealizmus5446 SGWaAP
0.573narácia3600 SGWaAP
0.575pozitivistická722 SGWaAP
0.576humanistická6387 SGWaAP
0.576noetika568 SGWaAP
0.577postmodernista623 SGWaAP
0.577hedonistická508 SGWaAP
0.579fenomenológia2209 SGWaAP
0.581ambivalencia986 SGWaAP
0.582antropologická2797 SGWaAP
0.584konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.584avantgardná2742 SGWaAP
0.586metafyzika7150 SGWaAP