Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postmoderná6303 SGWaAP
0.252postmoderna6053 SGWaAP
0.328postmodernizmus1877 SGWaAP
0.384postmodernistická516 SGWaAP
0.413postmoderný4382 SGWaAP
0.416postmoderné1489 SGWaAP
0.488existencializmus2174 SGWaAP
0.497dekonštrukcia1399 SGWaAP
0.500individualistická1297 SGWaAP
0.506existencialistická460 SGWaAP
0.508súdobá3366 SGWaAP
0.518modernistická1544 SGWaAP
0.521existenciálna5915 SGWaAP
0.527naturalizmus2845 SGWaAP
0.532dekadencia2871 SGWaAP
0.536nihilizmus3239 SGWaAP
0.537dekadentná1686 SGWaAP
0.540tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.541avantgarda8447 SGWaAP
0.542realizmus17755 SGWaAP
0.547poetika20638 SGWaAP
0.548relativizmus5097 SGWaAP