Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postkomunistický3543 SGWaAP
0.301postsocialistický773 SGWaAP
0.329postkomunistická9553 SGWaAP
0.450socialistický34296 SGWaAP
0.468postsocialistická1658 SGWaAP
0.486východný_blok8173 SGWaAP
0.486totalitný9859 SGWaAP
0.492postkomunistické781 SGWaAP
0.507komunistický36634 SGWaAP
0.511kapitalistický11913 SGWaAP
0.528východoeurópsky6067 SGWaAP
0.575demokratický64512 SGWaAP
0.581ponovembrový3591 SGWaAP
0.590stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.595pravicový23170 SGWaAP
0.601liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.603prednovembrový1057 SGWaAP
0.611prozápadný1558 SGWaAP
0.619liberálny25259 SGWaAP
0.619autoritársky2625 SGWaAP
0.619nacionalistický5917 SGWaAP
0.620boľševický4033 SGWaAP
0.620buržoázny4038 SGWaAP
0.625kolektivistický424 SGWaAP
0.626západoeurópsky6955 SGWaAP
0.627komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.627porevolučný2340 SGWaAP
0.628sovietske_impérium953 SGWaAP
0.629sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.630poprevratový624 SGWaAP
0.633autoritársky_režim1520 SGWaAP
0.635antidemokratický434 SGWaAP
0.635nomenklatúrny452 SGWaAP
0.638nacionálny2577 SGWaAP
0.639kapitalizmus65672 SGWaAP
0.639zločinecký4740 SGWaAP
0.640diktátorský1622 SGWaAP
0.640komunizmus85978 SGWaAP
0.640postkomunista1016 SGWaAP