Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postkomunistický3543 SGWaAP
0.301postsocialistický773 SGWaAP
0.329postkomunistická9553 SGWaAP
0.450socialistický34296 SGWaAP
0.468postsocialistická1658 SGWaAP
0.486východný_blok8173 SGWaAP
0.486totalitný9859 SGWaAP
0.492postkomunistické781 SGWaAP
0.507komunistický36634 SGWaAP
0.511kapitalistický11913 SGWaAP
0.528východoeurópsky6067 SGWaAP
0.575demokratický64512 SGWaAP
0.581ponovembrový3591 SGWaAP
0.590stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.595pravicový23170 SGWaAP
0.601liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.603prednovembrový1057 SGWaAP
0.611prozápadný1558 SGWaAP
0.619liberálny25259 SGWaAP
0.619autoritársky2625 SGWaAP
0.619nacionalistický5917 SGWaAP