Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postkomunistické781 SGWaAP
0.459ponovembrové940 SGWaAP
0.480postkomunistická9553 SGWaAP
0.490postsocialistická1658 SGWaAP
0.492postkomunistický3543 SGWaAP
0.498komunistické8142 SGWaAP
0.501totalitné2380 SGWaAP
0.524kapitalistické3053 SGWaAP
0.545porevolučné1207 SGWaAP
0.551medzivojnové1939 SGWaAP
0.552postsocialistický773 SGWaAP
0.563socialistické12213 SGWaAP
0.596buržoázne1014 SGWaAP
0.607poprevratové453 SGWaAP
0.607disidentské542 SGWaAP
0.613povojnové9881 SGWaAP
0.620totalitný9859 SGWaAP
0.621komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.624stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.631autoritárske495 SGWaAP
0.637totalitný_režim13057 SGWaAP
0.640ideologické6710 SGWaAP
0.640ľavicové5710 SGWaAP
0.641boľševické1337 SGWaAP