Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postkomunistická9553 SGWaAP
0.232postsocialistická1658 SGWaAP
0.329postkomunistický3543 SGWaAP
0.479východný_blok8173 SGWaAP
0.480postkomunistické781 SGWaAP
0.501východoeurópska6808 SGWaAP
0.505západoeurópska8266 SGWaAP
0.518transformujúca2445 SGWaAP
0.531stredovýchodná_Európa1370 SGWaAP
0.532postsocialistický773 SGWaAP
0.535kapitalistická11577 SGWaAP
0.553totalitná8415 SGWaAP
0.553ponovembrová4256 SGWaAP
0.592komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.597totalita30502 SGWaAP
0.600porevolučná1908 SGWaAP
0.614komunistická80095 SGWaAP
0.617pobaltská7155 SGWaAP
0.620liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.628totalitný_režim13057 SGWaAP
0.631diktatúra24909 SGWaAP