Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postkomunista1016 SGWaAP
0.355exkomunista626 SGWaAP
0.367sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.402socialista39758 SGWaAP
0.435centrista742 SGWaAP
0.436komunista120716 SGWaAP
0.439demokrat45238 SGWaAP
0.450pravicový23170 SGWaAP
0.454ľudovec8621 SGWaAP
0.455pravicová39813 SGWaAP
0.464kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.465pravičiar7057 SGWaAP
0.466nacionalista17726 SGWaAP
0.470populista9479 SGWaAP
0.472pravicový_populista524 SGWaAP
0.479centristický632 SGWaAP
0.484reformista1718 SGWaAP
0.484ultrapravica569 SGWaAP
0.486konzervatívec23652 SGWaAP
0.488ultranacionalista1070 SGWaAP
0.488ľavicová26769 SGWaAP
0.489liberál38834 SGWaAP
0.491sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.495Ľavica515 SGWaAP