Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postavené35014 SGWaAP
0.413postavená126471 SGWaAP
0.424postavený180005 SGWaAP
0.456vybudované17984 SGWaAP
0.518budované2766 SGWaAP
0.518založené65755 SGWaAP
0.614vytvorené39997 SGWaAP
0.628vybudovaný39286 SGWaAP
0.644situované8651 SGWaAP
0.654budovaný7862 SGWaAP
0.667budovaná7892 SGWaAP
0.674vybudovaná45393 SGWaAP
0.679vyvinuté12490 SGWaAP
0.685povýšené1154 SGWaAP
0.687orientované15714 SGWaAP
0.693využité6051 SGWaAP
0.699navrhnuté29323 SGWaAP
0.699inštalované5643 SGWaAP
0.703fungujúce8086 SGWaAP