Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000postavená126471 SGWaAP
0.275postavený180005 SGWaAP
0.413postavené35014 SGWaAP
0.417vybudovaná45393 SGWaAP
0.474budovaná7892 SGWaAP
0.538vybudovaný39286 SGWaAP
0.563založená204450 SGWaAP
0.596situovaná27005 SGWaAP
0.609budovaný7862 SGWaAP
0.622vybudované17984 SGWaAP
0.670zhotovená17185 SGWaAP
0.673murovaná27179 SGWaAP
0.674vytvorená125874 SGWaAP
0.675umiestnená131749 SGWaAP