Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.356pospolitý1527 SGWaAP
0.507plebs3828 SGWaAP
0.517ľud276126 SGWaAP
0.557pospolitá555 SGWaAP
0.568mocipán3754 SGWaAP
0.607poddaný12743 SGWaAP
0.607maďarón1524 SGWaAP
0.611cirkevník3173 SGWaAP
0.613plebejec1190 SGWaAP
0.626gój1169 SGWaAP
0.628šľachta27175 SGWaAP
0.629nežičlivec479 SGWaAP
0.632odrodilec823 SGWaAP
0.638vzdelanec9624 SGWaAP
0.645feudál3083 SGWaAP
0.646úradníctvo985 SGWaAP
0.650poddaný11979 SGWaAP
0.651potentát1335 SGWaAP
0.655sedliak27222 SGWaAP
0.655súkmeňovec5043 SGWaAP
0.657malomeštiak1323 SGWaAP