Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pospolitý1527 SGWaAP
0.356pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.495ľud276126 SGWaAP
0.538pospolitá555 SGWaAP
0.593ubiedený879 SGWaAP
0.615plebs3828 SGWaAP
0.625odrodilec823 SGWaAP
0.626plebejec1190 SGWaAP
0.630cirkevník3173 SGWaAP
0.631vzdelanec9624 SGWaAP
0.635malomeštiak1323 SGWaAP
0.639bohabojný2612 SGWaAP
0.641maďarón1524 SGWaAP
0.643maďarónsky460 SGWaAP
0.650našský436 SGWaAP
0.650robotný1431 SGWaAP
0.655národovec10698 SGWaAP
0.656daktorý4395 SGWaAP
0.657írečitý879 SGWaAP