Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pospolitá555 SGWaAP
0.538pospolitý1527 SGWaAP
0.557pospolitý_ľud3361 SGWaAP
0.648plebejská535 SGWaAP
0.686sčiastky509 SGWaAP
0.690pospolitosť13767 SGWaAP
0.692sedliactvo424 SGWaAP
0.694táže1119 SGWaAP
0.694írečitá698 SGWaAP
0.695študujúca_mládež1387 SGWaAP
0.697aristokracia7168 SGWaAP
0.698zemianstvo2507 SGWaAP
0.701proletárska2351 SGWaAP
0.704nekultúrna603 SGWaAP
0.706plebejec1190 SGWaAP
0.707plebs3828 SGWaAP
0.712dedinská17193 SGWaAP
0.713slovanská26906 SGWaAP