Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000posmešné967 SGWaAP
0.357výsmešné498 SGWaAP
0.358pohŕdavé622 SGWaAP
0.428hanlivé2696 SGWaAP
0.461obdivné508 SGWaAP
0.466urážlivé3935 SGWaAP
0.467nenávistné2006 SGWaAP
0.478zlostné1507 SGWaAP
0.479oplzlé786 SGWaAP
0.484posmešný3515 SGWaAP
0.488posmešná1812 SGWaAP
0.488ironické3312 SGWaAP
0.490škodoradostné416 SGWaAP
0.497rozhorčené666 SGWaAP
0.505nevyberané429 SGWaAP
0.506zlomyseľné1871 SGWaAP
0.507dvojzmyselné489 SGWaAP
0.516povýšenecké816 SGWaAP
0.525sarkastické615 SGWaAP
0.526výhražné978 SGWaAP
0.528veľavravné1817 SGWaAP
0.533žartovné848 SGWaAP
0.552vulgárne6271 SGWaAP
0.553výsmešný1250 SGWaAP
0.554hanlivá1110 SGWaAP
0.556výsmešná616 SGWaAP
0.557uznanlivé694 SGWaAP
0.560bezočivé1125 SGWaAP
0.565provokačné484 SGWaAP
0.570nechápavé566 SGWaAP
0.573nadávka30903 SGWaAP
0.574nahnevané1449 SGWaAP
0.580pohŕdavá565 SGWaAP
0.582pejoratívne595 SGWaAP
0.585mrzké848 SGWaAP
0.588odmietavé1104 SGWaAP
0.589sprosté3958 SGWaAP
0.590opovržlivý871 SGWaAP
0.590pohŕdavý2746 SGWaAP
0.592ironická_poznámka1757 SGWaAP
0.593posmešok6423 SGWaAP
0.596príkre1152 SGWaAP
0.596mrmlanie2149 SGWaAP
0.598neslušné6973 SGWaAP
0.599úsmešok700 SGWaAP