Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000posmešná1812 SGWaAP
0.335výsmešná616 SGWaAP
0.366ironická_poznámka1757 SGWaAP
0.380pohŕdavá565 SGWaAP
0.392hanlivá1110 SGWaAP
0.393posmešok6423 SGWaAP
0.402uštipačná1057 SGWaAP
0.403posmešný3515 SGWaAP
0.423dvojzmyselná1294 SGWaAP
0.432urážlivá2514 SGWaAP
0.432uštipačná_poznámka1521 SGWaAP
0.444oplzlá1141 SGWaAP
0.453sarkastická_poznámka825 SGWaAP
0.482uštipačný1788 SGWaAP
0.488posmešné967 SGWaAP
0.505zlomyseľná3511 SGWaAP
0.513výsmešný1250 SGWaAP
0.514vulgárna5117 SGWaAP
0.516sarkastická1695 SGWaAP
0.516zlostná2536 SGWaAP
0.519nadávka30903 SGWaAP
0.527nemiestna2407 SGWaAP
0.534ironická4190 SGWaAP
0.537neslušná2192 SGWaAP