Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000posluhovať2032 SGWaAP
0.478prisluhovať1155 SGWaAP
0.546sluha67224 SGWaAP
0.602okiadzať769 SGWaAP
0.606služobník35859 SGWaAP
0.612poklonkovať683 SGWaAP
0.626pochlebovať639 SGWaAP
0.641rozkazovať9903 SGWaAP
0.650paholok4903 SGWaAP
0.650klaňať19348 SGWaAP
0.651smilniť1497 SGWaAP
0.657obskakovať2623 SGWaAP
0.670posväcovať6208 SGWaAP
0.672zlorečiť1314 SGWaAP
0.687vzývať11680 SGWaAP
0.688slúžka29606 SGWaAP
0.689kázať53086 SGWaAP
0.689uzdravovať_chorý1062 SGWaAP
0.690hrešiť12811 SGWaAP
0.691neviestka2793 SGWaAP
0.692adorovať1511 SGWaAP
0.694obcovať1917 SGWaAP
0.695zneucťovať746 SGWaAP