Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poslanecké_grémium1389 SGWaAP
0.385politické_grémium1370 SGWaAP
0.425mimoriadna_schôdza7433 SGWaAP
0.466ústavnoprávny_výbor6131 SGWaAP
0.483republikové_predstavenstvo998 SGWaAP
0.499septembrová_schôdza1545 SGWaAP
0.509brannobezpečnostný_výbor1016 SGWaAP
0.520plénum37577 SGWaAP
0.523Koaličný642 SGWaAP
0.534poslanecký67715 SGWaAP
0.534Ústavnoprávny_výbor1115 SGWaAP
0.538tripartita7615 SGWaAP
0.538mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.546zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.556koaličné_rokovanie2133 SGWaAP
0.562poslanec1113479 SGWaAP
0.568schôdza103581 SGWaAP
0.572koaličná58021 SGWaAP
0.572plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.576zvolanie_mimoriadna1778 SGWaAP
0.579uznášaniaschopný1279 SGWaAP
0.581ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.585rokovanie507179 SGWaAP