Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porobený879 SGWaAP
0.524porobená466 SGWaAP
0.634poroba2954 SGWaAP
0.641utláčateľ2057 SGWaAP
0.678ubiedený879 SGWaAP
0.682slovanský43645 SGWaAP
0.689porobené485 SGWaAP
0.698národ580727 SGWaAP
0.703utláčanie4757 SGWaAP
0.707útlak18132 SGWaAP
0.707okupant9714 SGWaAP
0.709otrocký1264 SGWaAP
0.713uzurpátor1094 SGWaAP
0.719cárizmus577 SGWaAP
0.720barbarský5561 SGWaAP
0.725odbojný1438 SGWaAP
0.726nacionálny2577 SGWaAP
0.728uchvatiteľ420 SGWaAP
0.728boľševik14514 SGWaAP
0.730avarský872 SGWaAP
0.732vazalský1024 SGWaAP
0.733germánsky4997 SGWaAP
0.734proletariát6763 SGWaAP
0.736kolonializmus3058 SGWaAP
0.737okupovaný2951 SGWaAP
0.737Germán7099 SGWaAP
0.738nevoľník3117 SGWaAP
0.738Árijec756 SGWaAP
0.740maďar4599 SGWaAP
0.741utláčať5316 SGWaAP
0.745janičiar1822 SGWaAP
0.745asimilovanie447 SGWaAP
0.745ľud276126 SGWaAP
0.746mohamedánsky765 SGWaAP
0.746mocnár1810 SGWaAP
0.746zotročenie3501 SGWaAP
0.746imperialistický1731 SGWaAP