Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porobený879 SGWaAP
0.524porobená466 SGWaAP
0.634poroba2954 SGWaAP
0.641utláčateľ2057 SGWaAP
0.678ubiedený879 SGWaAP
0.682slovanský43645 SGWaAP
0.689porobené485 SGWaAP
0.698národ580727 SGWaAP
0.703utláčanie4757 SGWaAP
0.707útlak18132 SGWaAP
0.707okupant9714 SGWaAP
0.709otrocký1264 SGWaAP
0.713uzurpátor1094 SGWaAP
0.719cárizmus577 SGWaAP
0.720barbarský5561 SGWaAP
0.725odbojný1438 SGWaAP
0.726nacionálny2577 SGWaAP