Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porobené485 SGWaAP
0.558porobená466 SGWaAP
0.687porobiť12968 SGWaAP
0.689porobený879 SGWaAP
0.721poriadiť1096 SGWaAP
0.721zodraté710 SGWaAP
0.731obriadiť1354 SGWaAP
0.740zrobiť3141 SGWaAP
0.759holá_riť786 SGWaAP
0.759cigániť1220 SGWaAP
0.764vyriadiť597 SGWaAP