Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porobená466 SGWaAP
0.524porobený879 SGWaAP
0.558porobené485 SGWaAP
0.726urobená21950 SGWaAP
0.771porobiť12968 SGWaAP
0.779dorobiť10494 SGWaAP
0.779zodratá2143 SGWaAP
0.791bulhar473 SGWaAP
0.798hnusná12148 SGWaAP