Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poroba2954 SGWaAP
0.496poddanstvo2135 SGWaAP
0.531nesloboda10485 SGWaAP
0.536jarmo8456 SGWaAP
0.552krutovláda986 SGWaAP
0.567otroctvo28399 SGWaAP
0.570útlak18132 SGWaAP
0.573tyranstvo442 SGWaAP
0.578bieda60055 SGWaAP
0.585utláčateľ2057 SGWaAP
0.586tyrania8888 SGWaAP
0.587národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.591okovy8128 SGWaAP
0.596hrôzovláda742 SGWaAP
0.608nadvláda28296 SGWaAP
0.615okupant9714 SGWaAP
0.620ukrutnosť3641 SGWaAP
0.621zotročenie3501 SGWaAP
0.629komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.632potupa8079 SGWaAP
0.634porobený879 SGWaAP
0.637trýzeň2416 SGWaAP
0.637turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.640zlovôľa932 SGWaAP
0.640útrapy15006 SGWaAP
0.642vierolomnosť831 SGWaAP
0.642okupácia28497 SGWaAP
0.642borba1173 SGWaAP
0.646pohana1046 SGWaAP
0.651vazalstvo605 SGWaAP
0.651komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.653temno9252 SGWaAP
0.658maďarizácia6848 SGWaAP
0.660totalita30502 SGWaAP
0.661žalár10410 SGWaAP
0.663despotizmus1477 SGWaAP
0.665povstať20570 SGWaAP
0.665boľševizmus3476 SGWaAP
0.668národ580727 SGWaAP
0.668vyhnanstvo10794 SGWaAP