Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poriadková7893 SGWaAP
0.473polícia757726 SGWaAP
0.489poriadkový1139 SGWaAP
0.496zásahová_jednotka3232 SGWaAP
0.500policajná82642 SGWaAP
0.525policajný_zbor52432 SGWaAP
0.527hliadka76288 SGWaAP
0.555policajt498257 SGWaAP
0.559zásahová3171 SGWaAP
0.578Policajný_zbor24190 SGWaAP
0.584ozbrojená22783 SGWaAP
0.593kriminálna_polícia9633 SGWaAP
0.600pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.608hliadková2260 SGWaAP
0.612cudzinecká_polícia6676 SGWaAP
0.613ozbrojený38453 SGWaAP
0.615kukláč8560 SGWaAP
0.617milícia10343 SGWaAP
0.624policajná_hliadka18581 SGWaAP
0.625protiteroristická3915 SGWaAP
0.632MsP19685 SGWaAP
0.636žandárstvo1179 SGWaAP