Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porevolučný2340 SGWaAP
0.314ponovembrový3591 SGWaAP
0.349poprevratový624 SGWaAP
0.467predrevolučný632 SGWaAP
0.472porevolučná1908 SGWaAP
0.477porevolučné1207 SGWaAP
0.493prednovembrový1057 SGWaAP
0.517povojnový12103 SGWaAP
0.553ponovembrové940 SGWaAP
0.555medzivojnový1793 SGWaAP
0.560komunistický36634 SGWaAP
0.571ponovembrová4256 SGWaAP
0.578nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.589zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.617socialistický34296 SGWaAP
0.617socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.627postkomunistický3543 SGWaAP
0.640šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.643komunistický_režim23926 SGWaAP
0.644komunistická_totalita2261 SGWaAP