Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porevolučná1908 SGWaAP
0.363poprevratová951 SGWaAP
0.412ponovembrová4256 SGWaAP
0.433porevolučné1207 SGWaAP
0.468povojnová13628 SGWaAP
0.472porevolučný2340 SGWaAP
0.507medzivojnová3975 SGWaAP
0.527prednovembrová710 SGWaAP
0.542ponovembrové940 SGWaAP
0.555zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.560predrevolučná550 SGWaAP
0.564poprevratový624 SGWaAP
0.565nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.569vtedajšia65673 SGWaAP
0.574postsocialistická1658 SGWaAP
0.600postkomunistická9553 SGWaAP
0.607postmoderná6303 SGWaAP
0.616ponovembrový3591 SGWaAP
0.617vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.617poprevratové453 SGWaAP
0.617buržoázna6997 SGWaAP