Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porazený24588 SGWaAP
0.365porazená5103 SGWaAP
0.367porazené3555 SGWaAP
0.415porazený3665 SGWaAP
0.602zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.611poraziť144318 SGWaAP
0.639neporaziteľný4269 SGWaAP
0.649nezvíťaziť6162 SGWaAP
0.657porážka64557 SGWaAP
0.678zajatý9798 SGWaAP
0.684bratovražedný1079 SGWaAP
0.686nevyhrať36752 SGWaAP
0.688bitka145403 SGWaAP
0.689neporaziť4054 SGWaAP
0.692víťaz479561 SGWaAP
0.693protivník62703 SGWaAP
0.693nepremožiteľný1404 SGWaAP