Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porazené3555 SGWaAP
0.367porazený24588 SGWaAP
0.395porazená5103 SGWaAP
0.594porazený3665 SGWaAP
0.616zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.649neporaziteľné556 SGWaAP
0.662uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.662vojnové_ťaženie814 SGWaAP
0.665bojujúce1651 SGWaAP
0.668porážka64557 SGWaAP
0.669kapitulácia6578 SGWaAP
0.670boľševické1337 SGWaAP
0.676Spojenec1845 SGWaAP
0.684zajatý9798 SGWaAP
0.686vojsko112561 SGWaAP
0.691víťazné14632 SGWaAP
0.693spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.698fašistické5633 SGWaAP
0.700víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.704križiacke950 SGWaAP