Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poradný_orgán11401 SGWaAP
0.371poradný10690 SGWaAP
0.432poradná4465 SGWaAP
0.480Poradný961 SGWaAP
0.576výbor390776 SGWaAP
0.599koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.606komisia854487 SGWaAP
0.608Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.614prerokúvať6275 SGWaAP
0.617subkomisia3282 SGWaAP
0.623výberová_komisia13771 SGWaAP
0.625expertná10116 SGWaAP
0.634gestor6525 SGWaAP
0.634poradné926 SGWaAP
0.635Výbor25031 SGWaAP
0.635dozorná4222 SGWaAP
0.636grémium7279 SGWaAP
0.638sekretariát39119 SGWaAP
0.640kuratórium1050 SGWaAP
0.646Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.648Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.650redakčná_rada13840 SGWaAP
0.651dozorná_rada46275 SGWaAP