Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poradný10690 SGWaAP
0.348Poradný961 SGWaAP
0.371poradný_orgán11401 SGWaAP
0.381poradná4465 SGWaAP
0.470poradné926 SGWaAP
0.488výbor390776 SGWaAP
0.588podvýbor1519 SGWaAP
0.612koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.618Výbor25031 SGWaAP
0.625exekutívny974 SGWaAP
0.628subkomisia3282 SGWaAP
0.630Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.631expertný4666 SGWaAP
0.637komisia854487 SGWaAP
0.642komitét1995 SGWaAP
0.643grémium7279 SGWaAP
0.646člen1683106 SGWaAP
0.646dozorný_orgán6772 SGWaAP
0.647konzultačný3948 SGWaAP
0.650dozorný5157 SGWaAP
0.655Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.659expertná10116 SGWaAP
0.663kuratórium1050 SGWaAP
0.663prezídium22710 SGWaAP