Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poradné926 SGWaAP
0.470poradný10690 SGWaAP
0.524poradná4465 SGWaAP
0.537grémium7279 SGWaAP
0.578Poradný961 SGWaAP
0.629byro1335 SGWaAP
0.629kolégium24783 SGWaAP
0.634poradný_orgán11401 SGWaAP
0.650plenárne_zasadanie2725 SGWaAP
0.656zákonodarné_zhromaždenie501 SGWaAP
0.674zhromaždenie122441 SGWaAP
0.683jednomyseľné1673 SGWaAP
0.686koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.686zastupiteľský3720 SGWaAP
0.687zmierovací1137 SGWaAP
0.687synodálne648 SGWaAP
0.691parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.692rozhodovacie1584 SGWaAP
0.693zasadanie51971 SGWaAP
0.693zákonodarný4145 SGWaAP
0.695komisia854487 SGWaAP
0.698generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.698ad_hoc6758 SGWaAP