Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poradná4465 SGWaAP
0.381poradný10690 SGWaAP
0.432poradný_orgán11401 SGWaAP
0.459expertná10116 SGWaAP
0.486Poradný961 SGWaAP
0.524poradné926 SGWaAP
0.526komisia854487 SGWaAP
0.582dozorná4222 SGWaAP
0.608výbor390776 SGWaAP
0.617grémium7279 SGWaAP
0.623ad_hoc6758 SGWaAP
0.629koordinačná9006 SGWaAP
0.632podvýbor1519 SGWaAP
0.644Výbor25031 SGWaAP
0.650výberová_komisia13771 SGWaAP
0.656dozorný_orgán6772 SGWaAP
0.657subkomisia3282 SGWaAP
0.665Parlament6689 SGWaAP
0.672dozorný5157 SGWaAP
0.673Komisia26703 SGWaAP
0.675zasadanie51971 SGWaAP
0.677ministerská9457 SGWaAP