Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poradkyňa16637 SGWaAP
0.457konzultantka4692 SGWaAP
0.507expertka5995 SGWaAP
0.517odborníčka27264 SGWaAP
0.523poradca142423 SGWaAP
0.591lektorka23518 SGWaAP
0.598radkyňa2075 SGWaAP
0.601asistentka33159 SGWaAP
0.614manažérka29618 SGWaAP
0.619psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.623spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.633výživová_poradkyňa1105 SGWaAP
0.633psychologička26778 SGWaAP
0.636laktačná_poradkyňa2117 SGWaAP
0.642šéfka46519 SGWaAP
0.643špecialistka7273 SGWaAP
0.644zakladateľka14011 SGWaAP
0.649právnička14749 SGWaAP
0.650koordinátorka18026 SGWaAP
0.650školiteľka2257 SGWaAP