Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000porážka64557 SGWaAP
0.541zdrvujúca_porážka1074 SGWaAP
0.649poraziť144318 SGWaAP
0.657porazený24588 SGWaAP
0.666invázia35802 SGWaAP
0.668porazené3555 SGWaAP
0.683paralýza5815 SGWaAP
0.691amputácia6912 SGWaAP
0.697zničenie55547 SGWaAP
0.700smrť867171 SGWaAP
0.700porazená5103 SGWaAP
0.709bitka145403 SGWaAP
0.714utrpieť97065 SGWaAP
0.716deštrukcia24245 SGWaAP
0.718drvivé961 SGWaAP
0.718amputácia_končatina851 SGWaAP
0.722gangréna2340 SGWaAP
0.726ústup29483 SGWaAP
0.735krvavá36101 SGWaAP
0.736degenerácia11830 SGWaAP
0.738úplavica1352 SGWaAP
0.742operácia419385 SGWaAP
0.743potupná2562 SGWaAP