Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000populista9479 SGWaAP
0.306demagóg3233 SGWaAP
0.316populizmus15092 SGWaAP
0.369pravičiar7057 SGWaAP
0.377socialista39758 SGWaAP
0.378oportunista2613 SGWaAP
0.381populistický6530 SGWaAP
0.386populistická6408 SGWaAP
0.404pravicový23170 SGWaAP
0.406ľavičiar11215 SGWaAP
0.407nacionalista17726 SGWaAP
0.419euroskeptik4064 SGWaAP
0.430politik484571 SGWaAP
0.440liberál38834 SGWaAP
0.446demokrat45238 SGWaAP
0.460zapredanec2345 SGWaAP
0.464autokrat1134 SGWaAP
0.467marxista5377 SGWaAP
0.470postkomunista1016 SGWaAP
0.472etatista1066 SGWaAP
0.485extrémista30764 SGWaAP
0.485Fico256707 SGWaAP