Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000populačná_explózia1347 SGWaAP
0.542hladomor10272 SGWaAP
0.554depopulácia414 SGWaAP
0.558pôrodnosť14984 SGWaAP
0.565urbanizácia5204 SGWaAP
0.584industrializácia5929 SGWaAP
0.595populačný6349 SGWaAP
0.613epidémia35751 SGWaAP
0.617populačná4873 SGWaAP
0.622neúroda2459 SGWaAP
0.629demografická_krivka1137 SGWaAP
0.654nepriaznivý_demografický939 SGWaAP
0.654imigrácia10830 SGWaAP
0.661demografický_vývoj6808 SGWaAP
0.662demografická12468 SGWaAP