Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poprevratový624 SGWaAP
0.349porevolučný2340 SGWaAP
0.457ponovembrový3591 SGWaAP
0.477predrevolučný632 SGWaAP
0.503poprevratová951 SGWaAP
0.521povojnový12103 SGWaAP
0.528porevolučné1207 SGWaAP
0.530prednovembrový1057 SGWaAP
0.537medzivojnový1793 SGWaAP
0.564porevolučná1908 SGWaAP
0.571ponovembrové940 SGWaAP
0.575ľudácky1786 SGWaAP
0.587komunistický36634 SGWaAP
0.595poprevratové453 SGWaAP
0.616buržoázny4038 SGWaAP
0.623boľševický4033 SGWaAP
0.630postkomunistický3543 SGWaAP
0.632klérofašistický914 SGWaAP
0.633ponovembrová4256 SGWaAP
0.634klerikálny635 SGWaAP
0.634socialistický34296 SGWaAP
0.642predvojnový2945 SGWaAP