Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poprevratové453 SGWaAP
0.417porevolučné1207 SGWaAP
0.460poprevratová951 SGWaAP
0.506predrevolučné472 SGWaAP
0.527emancipačné668 SGWaAP
0.529ponovembrové940 SGWaAP
0.529medzivojnové1939 SGWaAP
0.547povojnové9881 SGWaAP
0.575národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.582proletárske518 SGWaAP
0.595štúrovské1564 SGWaAP
0.595poprevratový624 SGWaAP
0.595dejinné2026 SGWaAP
0.601literárnohistorické615 SGWaAP
0.603medzivojnová3975 SGWaAP
0.606buržoázne1014 SGWaAP
0.607postkomunistické781 SGWaAP
0.615bernolákovské672 SGWaAP