Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poprevratová951 SGWaAP
0.363porevolučná1908 SGWaAP
0.458medzivojnová3975 SGWaAP
0.460poprevratové453 SGWaAP
0.503poprevratový624 SGWaAP
0.516ponovembrová4256 SGWaAP
0.543povojnová13628 SGWaAP
0.543proletárska2351 SGWaAP
0.551prednovembrová710 SGWaAP
0.554národne_orientovaná895 SGWaAP
0.560porevolučné1207 SGWaAP
0.566emigrantská841 SGWaAP
0.573predrevolučná550 SGWaAP
0.576nadrealistická612 SGWaAP
0.581ľudácka1678 SGWaAP
0.581vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.582davista1019 SGWaAP
0.586nadrealizmus1563 SGWaAP
0.600básnická21945 SGWaAP
0.608kultúrnopolitická470 SGWaAP
0.612nadrealista937 SGWaAP