Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poplašné2376 SGWaAP
0.396poplašný2669 SGWaAP
0.462signalizačné3175 SGWaAP
0.467alarm34176 SGWaAP
0.492požiarny_hlásič486 SGWaAP
0.495poplachové481 SGWaAP
0.545poplachový2099 SGWaAP
0.583poplašná1214 SGWaAP
0.606výstražné6365 SGWaAP
0.611požiarna_signalizácia1599 SGWaAP
0.612hlásič3520 SGWaAP
0.617signálne1055 SGWaAP
0.623húkačka1574 SGWaAP
0.625zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.628siréna24803 SGWaAP
0.629poplach22690 SGWaAP
0.631vchodový1067 SGWaAP
0.636protipožiarne2082 SGWaAP
0.642alarmový976 SGWaAP
0.645pult_centralizovaná673 SGWaAP
0.646fotobunka2595 SGWaAP
0.647bzučiak1809 SGWaAP
0.654pohybový_senzor2662 SGWaAP