Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000popáchať833 SGWaAP
0.528ukrutnosť3641 SGWaAP
0.540ohavnosť5760 SGWaAP
0.547páchať26424 SGWaAP
0.575neprávosť16008 SGWaAP
0.578napáchať12677 SGWaAP
0.591príkorie4491 SGWaAP
0.592hanebnosť1351 SGWaAP
0.603povyvádzať574 SGWaAP
0.615podlosť3793 SGWaAP
0.628násilenstvo639 SGWaAP
0.632nehanebnosť1441 SGWaAP
0.636zbojstvo981 SGWaAP
0.637bezbožnosť2685 SGWaAP
0.637zverstvo10322 SGWaAP
0.646spáchaná5344 SGWaAP
0.646vytrpieť10949 SGWaAP
0.654strestať641 SGWaAP
0.657vierolomnosť831 SGWaAP
0.658navystrájať404 SGWaAP
0.659ničomnosť698 SGWaAP
0.665výčin5392 SGWaAP
0.665spáchať46114 SGWaAP
0.666ohavná3359 SGWaAP