Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponurosť441 SGWaAP
0.202pochmúrnosť1004 SGWaAP
0.389ponurá4273 SGWaAP
0.421bezútešnosť1423 SGWaAP
0.440melanchólia11028 SGWaAP
0.448pochmúrna9574 SGWaAP
0.506dusivá1264 SGWaAP
0.515sivosť415 SGWaAP
0.516ponurý2793 SGWaAP
0.517šedivosť777 SGWaAP
0.524fádnosť966 SGWaAP
0.531ponuré1490 SGWaAP
0.538monotónnosť3213 SGWaAP
0.544pochmúrne3611 SGWaAP
0.544zádumčivosť724 SGWaAP
0.549jednotvárnosť2664 SGWaAP
0.549strohosť2344 SGWaAP
0.550pustota817 SGWaAP
0.551melancholická4889 SGWaAP
0.556sentimentálnosť637 SGWaAP
0.558tiesnivá1060 SGWaAP
0.558epickosť554 SGWaAP
0.566pochmúrny6600 SGWaAP
0.568stiesnenosť2155 SGWaAP
0.583statickosť729 SGWaAP