Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponovembrový3591 SGWaAP
0.314porevolučný2340 SGWaAP
0.406prednovembrový1057 SGWaAP
0.406ponovembrová4256 SGWaAP
0.457poprevratový624 SGWaAP
0.509komunistický36634 SGWaAP
0.517ponovembrové940 SGWaAP
0.557totalitný9859 SGWaAP
0.565ľudácky1786 SGWaAP
0.575totalitný_režim13057 SGWaAP
0.578prednovembrová710 SGWaAP
0.581postkomunistický3543 SGWaAP
0.598Mečiarov6216 SGWaAP
0.602Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.609pohrobok2776 SGWaAP
0.612komunista120716 SGWaAP
0.614normalizátor1326 SGWaAP
0.614komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.616porevolučná1908 SGWaAP
0.617komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.619komunistický_režim23926 SGWaAP