Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponovembrová4256 SGWaAP
0.406ponovembrový3591 SGWaAP
0.412porevolučná1908 SGWaAP
0.446prednovembrová710 SGWaAP
0.490ponovembrové940 SGWaAP
0.508Mečiarova13125 SGWaAP
0.516poprevratová951 SGWaAP
0.524prednovembrový1057 SGWaAP
0.533vládna_garnitúra5359 SGWaAP
0.540totalitná8415 SGWaAP
0.550vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.553postkomunistická9553 SGWaAP
0.560garnitúra10870 SGWaAP
0.571porevolučný2340 SGWaAP
0.576Dzurindova15120 SGWaAP
0.584štátostrana2088 SGWaAP
0.596totalitný_režim13057 SGWaAP
0.597komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.600totalita30502 SGWaAP
0.605postsocialistická1658 SGWaAP