Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.177Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.423západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.450vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.470Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.478východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.479považské_múzeum4187 SGWaAP
0.479tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.487liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.489krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.493novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.502SNM16931 SGWaAP
0.521balneologické_múzeum709 SGWaAP
0.521Balneologický_múzeum602 SGWaAP
0.525Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.529etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.531múzeum440457 SGWaAP
0.545Archeologický1046 SGWaAP
0.545Archeologický_ústav2214 SGWaAP
0.554Múzeum_SNP2671 SGWaAP