Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000poníženie14945 SGWaAP
0.379zahanbenie3242 SGWaAP
0.435potupa8079 SGWaAP
0.443pohŕdanie13977 SGWaAP
0.485opovrhovanie2915 SGWaAP
0.490opovrhnutie6561 SGWaAP
0.498utrpenie155408 SGWaAP
0.499príkorie4491 SGWaAP
0.531zúfalstvo47404 SGWaAP
0.542zrada36097 SGWaAP
0.542ústrk725 SGWaAP
0.545bezmocnosť22408 SGWaAP
0.549roztrpčenie1069 SGWaAP
0.553zhnusenie1833 SGWaAP
0.563znechutenie9263 SGWaAP
0.569zneváženie1498 SGWaAP
0.569nevďak1428 SGWaAP
0.575nevďačnosť2031 SGWaAP
0.579rozčarovanie9806 SGWaAP