Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponížene2297 SGWaAP
0.374pokorne15275 SGWaAP
0.456úctivo9780 SGWaAP
0.484veľkomožný2478 SGWaAP
0.501skrúšene1571 SGWaAP
0.502kajúcne1626 SGWaAP
0.556úslužne1167 SGWaAP
0.566povýšene1169 SGWaAP
0.567zdvorile554 SGWaAP
0.574láskavo21692 SGWaAP
0.577ponižujúco780 SGWaAP
0.579úpenlivo6658 SGWaAP
0.582zdvorilo13865 SGWaAP
0.583poklonkovať683 SGWaAP
0.585prosebník1211 SGWaAP
0.585modlikať1291 SGWaAP
0.590ráčiť11259 SGWaAP
0.592vrúcne12879 SGWaAP
0.595povýšenecky3173 SGWaAP
0.595blahosklonne3083 SGWaAP
0.596vľúdne4599 SGWaAP
0.596milostivo2654 SGWaAP
0.598servilne739 SGWaAP