Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ponížený6506 SGWaAP
0.438ponížená3151 SGWaAP
0.494ponížené1046 SGWaAP
0.501nehodný6310 SGWaAP
0.504zahanbený4358 SGWaAP
0.527urazený8478 SGWaAP
0.547skľúčený2790 SGWaAP
0.549ponížiť10191 SGWaAP
0.571zastrašený916 SGWaAP
0.573ubiedený879 SGWaAP
0.605ponižovať12193 SGWaAP
0.607úbohý26529 SGWaAP
0.614úbožiak8766 SGWaAP
0.617pokorný18255 SGWaAP
0.626nevďačný3189 SGWaAP