Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomyselný12538 SGWaAP
0.527pomyselná15138 SGWaAP
0.616pomyselné3861 SGWaAP
0.642akýsi188741 SGWaAP
0.650imaginárny7704 SGWaAP
0.652piedestál7714 SGWaAP
0.660pomyselne2036 SGWaAP
0.665povestný18449 SGWaAP
0.721jagavý2022 SGWaAP
0.722stupienok15551 SGWaAP
0.730nehynúci585 SGWaAP
0.735príslovečný1217 SGWaAP
0.738dlhočizný2924 SGWaAP
0.744tróniť8340 SGWaAP
0.745velikánsky4426 SGWaAP
0.748neslávny2863 SGWaAP
0.751ašpirovať4997 SGWaAP
0.765rebríček174065 SGWaAP
0.765bájny5736 SGWaAP
0.766absolútny59729 SGWaAP
0.769ikonický6660 SGWaAP
0.769mýtický5265 SGWaAP
0.775ozajstný36137 SGWaAP