Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.329zloba21598 SGWaAP
0.339sebeckosť3270 SGWaAP
0.350zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.351samoľúbosť4704 SGWaAP
0.356lakomosť2032 SGWaAP
0.357spupnosť1331 SGWaAP
0.371zbabelosť7461 SGWaAP
0.378závisť36213 SGWaAP
0.381žiarlivosť26105 SGWaAP
0.382panovačnosť1268 SGWaAP
0.384podlosť3793 SGWaAP
0.385bezcitnosť2602 SGWaAP
0.387nadutosť2296 SGWaAP
0.391nenávisť113468 SGWaAP
0.395zášť2846 SGWaAP
0.400zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.402márnomyseľnosť2464 SGWaAP
0.405hrabivosť918 SGWaAP
0.406namyslenosť3052 SGWaAP
0.407chamtivosť12734 SGWaAP
0.408krvilačnosť842 SGWaAP
0.423ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.423povýšenosť1878 SGWaAP