Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pomstivý417 SGWaAP
0.388pomstychtivý2261 SGWaAP
0.432spupný1093 SGWaAP
0.435ukrutník415 SGWaAP
0.459zlovoľný638 SGWaAP
0.459ľstivý2051 SGWaAP
0.468opovážlivý554 SGWaAP
0.472ničomný834 SGWaAP
0.476hnevlivý944 SGWaAP
0.479zlostný6082 SGWaAP
0.480bezcitný6046 SGWaAP
0.480úskočný658 SGWaAP
0.498márnivý1061 SGWaAP
0.511ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.515podlý4648 SGWaAP
0.519zlomyseľný5979 SGWaAP
0.521vzdorovitý1540 SGWaAP
0.527samoľúby3416 SGWaAP
0.528nadutý1976 SGWaAP
0.532tvrdošijný893 SGWaAP
0.534domýšľavý998 SGWaAP
0.536prchký2204 SGWaAP
0.538popudlivý673 SGWaAP
0.538žiarlivý6150 SGWaAP