Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pompézny2507 SGWaAP
0.284okázalý2727 SGWaAP
0.338honosný8623 SGWaAP
0.340veľkolepý26598 SGWaAP
0.344pompézna3033 SGWaAP
0.437grandiózny2349 SGWaAP
0.446pompézne1079 SGWaAP
0.450noblesný2217 SGWaAP
0.464pompézne1256 SGWaAP
0.465honosná7244 SGWaAP
0.465pompéznosť2445 SGWaAP
0.471okázalá2844 SGWaAP
0.520monumentálny6446 SGWaAP
0.525bombastický2511 SGWaAP
0.527veľkolepá29407 SGWaAP
0.532gýčový2721 SGWaAP
0.532skvostný5566 SGWaAP
0.534prepychový3720 SGWaAP
0.554teatrálny1678 SGWaAP
0.560veľkolepo5668 SGWaAP
0.567honosné3649 SGWaAP
0.575gýčovitý804 SGWaAP